Home / ייעוץ / ISOX הגרסה הישראלית להנחיה האמריקאית

ISOX הגרסה הישראלית להנחיה האמריקאית

מהן תקנות ISOX?

תקנות SOX נחקקו בארצות הברית כדי להבטיח את בטיחות המשקיעים והציבור. התקנות נחקקו לאחר מספר מקרים בהן חברות גדולות הונו משקיעים בעזרת זיוף של דוחות כספיים, זיופים שההנחיה לביצוען הגיעה מהרמות הגבוהות ביותר בחברה. משקיעים אשר בטחו בדוחות הכספיים המפורטים, השקיעו את כל חסכונותיהם בהתאם לכך, וכאשר החברה נפלה אבד חלק גדול מרכושם. תקנות ISOX הן למעשה הגרסה הישראלית המצומצמת יותר של תקנות SOX האמריקאיות המקוריות. התקנות מגדירות את האחראיות האישית של מנהלים בחברה לדווח דיווחים תקופתיים אמינים. תקנות ISOX קובעות מהם הדוחות של המנהלים להגיש, כמעט בכל רמה בחברה, מתי עליהם להגיש אותם, ותחת איזה פיקוח. התקנות למעשה מייצרות מצב בו הציבור יכול לדעת בביטחון שהחברות מוסרות מידע אמין על מצבן, וכך לבחור האם הוא מעוניין להשקיע בהן או לא.

מדוע ישראל אינה מאמצת את הנוסח המלא של ההנחיות?

תקנות SOX האמריקאיות, בניגוד לתקנות ISOX הישראליות, מכילות מידע והנחיות מקיפות ומלאות יותר. ההנחיות האמריקאיות כוללות גם חקיקת ענישה על הפרת ההסכמים, והגדרה מדויקת של האשמים במקרה של דוחות אשר אינם תואמים למציאות. בישראל, הגרסה ISOX מופעלת. הסיבות לכך מגוונות וכוללות גורמים הקשורים לחברה בישראל, כמו גם להבדלים חקיקתיים. הציבור הישראלי, בהנחיית הבנקים וחברות פיננסיים, משקיע את כספיו באופן רחב יותר מאשר הציבור האמריקאי, ופורס את המניות שלו בכל רחבי העולם. מסיבות אלו, גם אם חברה ישראלית קורסת לאחר דיווחי סרק למשקיעים, הציבור לוו דווקא יפגע מכך באופן חמור, ולכן ISOX הן תקנות מספקות עבורו. זאת בשונה מהציבור האמריקאי, אשר נוטה לשים את כספו ברשות חברות אמריקאיות ענקיות. בנוסף, החקיקה הישראלית מקלה יותר מהאמריקאית, ולכן ISOX אינה יכולה להכיל את תקנות SOX הקשורות לענישה של עבירות צווארון לבן.

About admin

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *