Home / דרכון צרפתי

דרכון צרפתי

חידוש אזרחות צרפתית או חידוש דרכון צרפתי

יום, התחום של הוצאת אזרחות אירופאית בישראל הולך והופך נפוץ יותר ואנשים רבים מנסים לבדוק את זכאותם להוצאת אזרחות צרפתית, פורטוגלית או ספרדית. בשנים האחרונות ישנה זכאות להוצאת אזרחות אירופאית לפי שורשים יוצאי צפון אפריקה בשנים מסוימות ולכן זה נוגע לישראלים רבים אשר הם צאצאים לסבים או הורים יוצאי צפון אפריקה.

Read More »